โควิดในไทย “30 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 9,224 ราย