“ท้องอืด – ท้องเฟ้อ” บรรเทาด้วยตนเองได้เพียงทำตามนี้