จีนล็อกประตูดิสนีย์แลนด์ ขัง 34,000 คนตรวจโควิด หลังหญิงกลับจากเซี่ยงไฮ้ติดโรค