โควิดในไทย “2 พฤศจิกายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 7,574 ราย