โควิดในไทย “7 พฤศจิกายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 7,960 ราย