โควิดในไทย “9 พฤศจิกายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 6,904 ราย