เงินทองคล่องตัวดี แต่รายจ่ายก็เพิ่มมากขึ้น สัปดาห์ที่2 พ.ย.64