โควิดในไทย “10 พฤศจิกายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 6,978 ราย