“หน่อไม้ฝรั่ง” ผักกรุบกรอบที่พกประโยชน์ติดตัวมาเพียบ