โควิดในไทย “11 พฤศจิกายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 7,496 ราย