ระวังอุบัติเหตุจากเครื่องยนต์กลไก สัปดาห์ที่2 พ.ย.64