โควิดในไทย “14 พฤศจิกายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 7,079 ราย