โควิดในไทย “16 พฤศจิกายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 5,957 ราย