อย่างนี้ก็มี! หนุ่มถูกคนไม่รู้จักแจ้งตายนานกว่า 1 ปี ทำเบิกค่ารักษาโควิดไม่ได้