ไฟเซอร์ แจกสูตรยา “แพ็กซ์โลวิด” ให้ 95 ประเทศทั่วโลก แต่ไม่มีไทย