โควิดในไทย “20 พฤศจิกายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 6,595 ราย