โควิดในไทย “21 พฤศจิกายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 7,006 ราย