ความรักสดใสขึ้น แต่ยังไม่ราบรื่น สัปดาห์ที่3 พ.ย.64