โควิดในไทย “25 พฤศจิกายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 6,335 ราย