โควิดในไทย “27 พฤศจิกายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 6,073 ราย