หัวใจคนรอ! วัคซีน “โมเดอร์นา” ลอตที่ 2 จำนวน 1,382,500 โดส ถึงไทยแล้ว