อิสราเอลผวาโอมิครอน แบนต่างชาติทุกคนห้ามเข้านาน 14 วัน