จะได้เงินก้อนใหญ่ แต่เป็นทุกข์ลาภ สัปดาห์แรก ธ.ค.64