ญี่ปุ่นยกเลิกคำสั่งห้ามเข้าประเทศ หลังถูกประชาชนวิจารณ์ยับ