ททท.เผย ไม่พบสัญญาณชะลอตัวต่างชาติเข้าไทยหลังโอมิครอนแพร่ระบาด