“หมอยง” ชี้ต้องภูมิต้านทานสูงถึงจะเอา “โอมิครอน” อยู่ ต้องฉีดเข็ม 3 ให้เร็ว