เริ่มแล้ว! เปิดจองฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3 ไฟเซอร์ ผ่านค่ายมือถือ