โควิดในไทย “19 ธันวาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,899 ราย