โควิดในไทย “20 ธันวาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,525 ราย