โควิดในไทย “27 ธันวาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,437 ราย