โควิดในไทย “31 ธันวาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 3,111 ราย