บอกลาปัญหากวนใจ กับวิธีป้องกันอาการ “เสียวฟัน” ด้วยตนเอง