เงินทองคล่องตัวดี แต่รายจ่ายก็เพิ่มมากขึ้น สัปดาห์ที่2 ม.ค.65