โควิดในไทย “11 มกราคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 7,133 ราย