โควิดในไทย “17 มกราคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 6,929 ราย