ท่านที่เป็นลูกหนี้ ให้ระวังจะถูกฟ้องร้อง สัปดาห์ที่4 ม.ค.65