จะได้เงินก้อนจากการขายทรัพย์สิน สัปดาห์ท้าย ม.ค.65