โอมิครอนระบาดถึง “คิริบาส” หนึ่งในประเทศปลอดโควิด-19 สุดท้ายของโลก