รู้ไว้เป็นเรื่องดี! วิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วย “ลมชัก” เบื้องต้นที่ถูกต้อง