“ดร.อนันต์” โต้ข่าวข้อมูลวัคซีน mRNA หลังมีคนส่งต่อในไลน์ว่าสามารถสะสมในร่างกายได้เป็น 10-20 ปี