โควิดในไทย “2 กุมภาพันธ์ 65” ติดเชื้อรายใหม่ 8,587 ราย