โควิดในไทย “3 กุมภาพันธ์ 65” ติดเชื้อรายใหม่ 9,172 ราย