วิธีแก้ “ตดบ่อย ตดเหม็น” ง่ายๆ เพียงเลี่ยงสิ่งเหล่านี้