อนุมัติแล้ว! ซิโนแวค-ซิโนฟาร์ม ฉีดเด็ก 6 ปีขึ้นไป เร่งขยายกลุ่มอายุ 3-5 ขวบด้วย