โควิดในไทย “6 กุมภาพันธ์ 65” ติดเชื้อรายใหม่ 10,879 ราย