สธ.อุดรฯ จัดห้องสอบเฉพาะกิจให้ 5 ผู้สมัคร ตรวจพบติดโควิด