โควิดในไทย “7 กุมภาพันธ์ 65” ติดเชื้อรายใหม่ 10,470 ราย