คนรักค่อนข้างจุกจิก และขัดแย้งได้ง่าย สัปดาห์ที่2 ก.พ.65