โควิดในไทย “14 กุมภาพันธ์ 65” ติดเชื้อรายใหม่ 14,900 ราย