หวั่นมาฆบูชา ทำโควิดพุ่ง วอนนำธูปเทียนมาเอง มีอาการตรวจหาเชื้อด่วน